Persaccreditatie is bedoeld voor professionele journalisten en fotografen die een publicatie wijden aan het Anatolia Festijn. Neem voor meer informatie over persaccreditatie, interviews of beeldmateriaal contact op via media@anatoliafestijn.com.

Let op: vanwege het grote aantal persaanvragen zijn we genoodzaakt een strikte persselectie te maken en kan helaas niet iedere aanvraag worden gehonoreerd. Een aanvraag indienen betekent daardoor niet automatisch dat je aanvraag goedgekeurd wordt.

Het is niet toegestaan om een professionele foto- of filmcamera mee te nemen naar Anatolia Festijn zonder dat hier vooraf schriftelijk toestemming voor is verleend en een accreditatie voor is verstrekt. Onder professionele foto- en filmcamera’s vallen alle videocamera’s, spiegelreflexcamera’s en andere camera’s met verwisselbare lenzen.

Ook is het niet toegestaan om alle soorten drones te nemen.

Vrij te gebruiken persfoto’s van het Anatolia Festijn zijn op aanvraag te verkrijgen.