Voor een duurzamer evenement met een schoon terrein!

Bij  het Anatolia Festijn maken we gebruik van een circulair retoursysteem waarbij alle bekers en flesjes terug moeten naar de frisdrank kraam of inzamelpunt zodat ze apart ingezameld en gerecycled kunnen worden.

We hebben jou hulp als bezoeker nodig. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we geen grondstoffen verspillen.

HOE WERKT ONS RETOURSYSTEEM?

  1. Als bezoeker ontvang je bij de entree een retourtoken.
  2. Bij inlevering van deze retourtoken aan de frisdrank kraam krijg je één beker of flesje.
  3. Lever jouw lege beker of flesje steeds in bij de frisdrank kraam als je een nieuw drankje haalt. Even niets drinken?  Lever je lege beker/flesje in voor een retourtoken waarmee je op ieder moment weer een beker of flesje kan krijgen.
  4. Kwijt? Gooi je beker/flesje NIET op de grond of in de afvalbak! Bij verlies betaal je 1 euro consumptiemunt voor een nieuwe.*Geen restitutie
  5. Naar huis? Lever je beker/flesje of retourtoken in bij de bar of een inleverpunt bij de uitgang.  Zo kunnen de retourtokens worden hergebruikt op een ander evenement, worden de bekers en flesjes gerecycled en helpen we met zijn allen evenementen te verduurzamen.

BELANGRIJK: een beker, flesje of retourtoken kan niet worden ingewisseld voor geld of consumptie.

WAAROM DIT RETOURSYSTEEM?

Met dit retoursysteem worden de rPET-bekers en de flesjes gescheiden van de rest van het afval en zo schoon mogelijk verzameld zodat de grondstof goed kan worden hergebruikt.

WAT IS RPET?

Onze bekers zijn gemaakt van rPET. Dat is een recyclaat van eerder gemaakte plastic producten zoals frisdrankflessen. De bekers die we verzamelen worden gerecycled en weer gebruikt voor nieuwe producten. Door dit retoursysteem worden er geen grondstoffen verspild.